Vi gör bygglovsritningar både för om, till och nybyggnad av villor, radhus, Attefallshus, garage och flerbostadshus till vettiga pengar.

Oftast krävs bygglov och bygglovsritningar för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, till exempel att inreda ett garage eller lokal till bostad, att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. För småhus finns det vissa undantag från kraven på bygglov - friggebodar, uteplatser och Attefallshus är exempel på detta. Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan lov och bygglovsritningar.
Mer information hittar du på Boverkets websida.bygglovsritningar

Bygglovsritningar


I de flesta fall består bygglovsritningar av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. bygglovsritningar visar byggnadens gestaltning, tänkta åtgärder och placering på tomten. För att få bygglov krävs fackmannamässigt framställda bygglovsritningar. Exempel på bygglovsritningar hittar du under refrenser
Hur går det då till? För en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag består oftast av enklare skisser, en kortfattad beskrivning, kanske några bilder ur en huskatalog, en nybyggnadskarta om du bygger nytt och vid till/ombyggnad befintliga ritningar och gärna ett par foton. Vi kompletterar med eventuella frågor och om det behövs, kopior ur kommunens ritningsarkiv och återkommer sedan med en offert på dina bygglovsritningar som givetvis är kostnadsfri. Besök gärna vår systersite Bygglov-Online.se.