Energiberäkning


Vid nybyggnad, och i vissa fall tillbyggnad måste man som byggherre göra en energiberäkning som leder fram till ett energiprimärtal. Kortfattat är primärenergitalet ett mått på vilka resurser som behöver tillföras för att täcka byggnadens energibehov. I BBR finns krav på högsta tillåtna energiprimärtal. Vi gör energiberäkningar för alla typer av byggnader till låga fasta priser.


energiberäkning

Kostnadskalkyler


Vi mängdar och prissätter ditt objekt ner till detaljnivå och upprättar kostnadsberäkningar som håller. En genomarbetad kostnadskalkyl underlättar vid upphandling och vid diskussioner med kreditgivare.3D-Ritningar


Vi arbetar i Revit för 3D-modellering. Så vi gör allt från enklare renderingar till fotorealistiska modeller samt solstudier. Solstudier är ett suveränt verktyg för att optimera husets placering på tomten.Bra att veta.

Om du beställer något av ovantående arbeten i samband med att vi gör dina bygglovsritningar lämnar vi en generös rabatt. Vi arbetar endast mot fasta priser. Inga otrevliga överraskningar i sista änden och ett enkelt sätt att undvika den vanligaste orsaken till misshälligheter och missförstånd.