Ritningsunderlag


Ett ritningsunderlag med så många uppgifter som möjligt och då helst i digital form, gör arkitekten/konsulten mer kostnadseffektiv och leverans kan ske snabbare.
Underlaget består oftast av enklare skisser, en kortfattad beskrivning, kanske några bilder ur en huskatalog, en nybyggnadskarta om du bygger nytt och vid till/ombyggnad befintliga ritningar och gärna ett par foton. Vi kompletterar med eventuella frågor och om det behövs, kopior ur kommunens ritningsarkiv och återkommer sedan med en offert som givetvis är kostnadsfri.offerter

Offerter och bra att veta!
En offert gäller under tjugo dagar från anbudsdatum och är alltid kostnadsfri. Vi arbetar endast mot fasta priser. Inga otrevliga överraskningar i sista änden och ett enkelt sätt att undvika den vanligaste orsaken till misshälligheter och missförstånd. Eventuella tilläggsarbeten, vilket vi också lämnar en offert på, ska godkännas av kunden innan arbeterna påbörjas. Då behöver ingen sväva i okunnighet om vad det i slutändan kommer att kostar.
Från start till mål till ett fast pris helt enkelt.
 


Här hittar du våra

Leveransvillkor.

Besök gärna vår systersite

Bygglov-Online.se.