VVS-ritningar


Den vanligaste grundläggningen idag vid ny/tillbyggnad är platta på mark. Då gjuter man in stamledningarna i bottenbjälklaget varför måttsatta vvs-ritningar är en självklarhet. Att åtgärda fel i efterhand blir komplicerat och mycket kostsamt. Att använda samma konsult med samordningsansvar för hela bygget minimerar den risken. Och för att få ett startbesked fodrar många kommuner vvs-ritningar även vid mindre tillbyggnader. Om inte förr så får du besked i samband med bygglovet. Vi gör vvs-ritningar både för om/till och nybyggnad av villor, radhus, garage och flerbostadshus.vvs-ritningar

Ritningarna
VVS-ritningar visar både inre och yttre förläggning av vatten, avlopp och dagvatten. Ventilationsritningar, det projekterade luftflödet och kanalisation för bästa komfort och integration med byggnadsstommen. Samt värmeinstallationen med element, slingor och rörförläggning. Exempel på vvs-ritningar hittar du under

refrenserHur går det då till? Har vi gjort din bygglovsritning är halva jobbet gjort. Vi har med "vvs-tänket" redan från början och kan därför erbjuda vvs-ritningar till ett ännu fördelaktigare pris. Annars skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag består oftast av bygglovsritningarna, förekommande önskemål/krav på material och vid nybyggnad en nybyggnadskarta. Vi kompletterar med eventuella frågor och återkommer sedan med en kostnadsfri offert på dina vvs-ritningar. Fri rådgivning ingår under hela byggtiden. Besök gärna vår systersite

Bygglov-Online.se.