Bärande vägg, balk

Grunderna för att säkert ta bort en bärande vägg

  • 18:e juni 2022

Att öppna upp väggar, vidga dörrar och frigöra flödet av ljus i huset är drömmen för många hushåll, särskilt de som bor i ett äldre hem med många små rum och smala dörrar.

Att dela upp huset i separata rum har sina fördelar. Det möjliggör olika temperaturer individuellt och minskar ljudöverföringen genom hela huset. Men att ta bort väggar och markant vidga dörröppningar gör att huset känns mer öppet och luftigt. Det brukar ochså plussa på ett kommande försäljningsvärde.

Att ta bort en bärande vägg och ersätta den med en balk är helt annorlunda jämfört med att ta bort en icke-bärande vägg. Bärande väggar är strukturella element som hjälper till att stabilisera och bära upp ovanliggande laster.

Icke-bärande väggar, eller vanliga rumsavskiljande väggar, tar inga ovanliggande laster utan fungerar endast avskiljande. Om du funderar på att ta bort en bärande vägg - oavsett om du planerar att göra arbetet själv eller anlita en entreprenör - finns det några grundläggande frågor att överväga först.

Kan man riva väggen själv?

Det enkla svaret är nej. Du behöver definitivt hjälp av nån sakkunnig som kan bedömma hur man bäst går till väga rent praktiskt. Sen krävs det en bygganmälan när det gäller bärande konstruktioner. Därtill en byggnadsingenjör som räknar på själva balken och gör en konstruktionsritning. En felaktigt dimensionerad balk kan få allvarliga konsekvenser med ras och personskador till följd. Så anlita nån som kan och är försäkrad, en väggutredning är väl investerade pengar och om det visar sig att väggen är bärande får du hjälp med beräkningar och ritningar.

Vilka tillstånd krävs?

Du behöver inte söka bygglov, men man får inte riva en bärande vägg utan att först gjort en bygganmälan till kommunen. I anmälan ska det klart och tydlig framgå hur avväxlingen ska utföras. Det sker vanligtvis med en balk som hålls upp av anslutande väggar eller pelare. För att räkna på bärigheten måste man anlita en konstruktör. När kommunen granskat och godkänt din anmälan får du ett startbesked och kan sätta igång.


Stålstämp

Tillfälliga stöd krävs

Innan man river någon del av en bärande väggsstomme måste man tillfälligt lasta av väggen från ovanliggande laster. Är det ett bjälklag är det sannolikt att upplagen på båda sidor vilar på väggen, här räcker det alltså inte med ett tillfällig stöd på bara den ena sidan.vägge. Missar man här kommer ena änden av bjälklaget att hänga fritt. Stöden ska konstruktionmässigt klara samma laster som den blivande balken men det brukar sällan vara några problem om man använder justerbara stålstämp.

Be safe, not sorry!

Planera noga och se till att allt pappersarbete är klart och godkänt och att du har ditt startbesked innan arbetet påbörjas. Och som nämnts tidigare, en väggutredning initialt är en liten men väldigt god investering i din och din familjs säkerhet och balkens prestanda.