Vanliga misstag av gds:are och fackfolk vid VVS-installationer

  • Astrid Törnfors
  • 12:e juli 2022

Denna artikel pekar på dom vanligaste misstagen som folk gör vid vvs-installationer. Vi kommer framföra experttips för att hjälpa dig undvika kostsamma misstag och säkerställa att din installation blir som det är tänkt.

VVS-installationer är avgörande för alla hem eller byggnader där människor är bosatta och ska säkerställa att vatten och avlopp fungerar effektivt för våra dagliga behov. Men även de mest rutinerade hemmafixarna eller fullblodsproffs kan ställa till det och göra riktigt dåliga jobb.

I den här artikeln kommer vi att utforska de vanligaste misstagen som människor gör när de tar sig an vvs-projekt och ge värdefulla tips om hur du undviker dem. Oavsett om du är en erfaren yrkesman eller en nybörjare med ett eget projekt, kan dessa tips och resonemang spara dig tid, pengar och huvudvärk i det långa loppet.

Så låt oss börja och se till att din vvs-installation går smidigt!.

Vikten av en korrekt utförd vvs-installation.

En korrekt utförd vvs-installation är avgörande för funktionaliteten och livslängden för ditt hems vatten- och avloppssystem. Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar ett befintligt är det viktigt att det blir fackmannamässigt utfört.

Ett väl installerat system säkerställer att vattnet går dit det ska och inte läcker i dina väggar, golv eller grund. Detta förhindrar kostsamma vattenskador i framtiden. Korrekt installerad vvs förhindrar också korskontaminering mellan vatten och avlopp och ser till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur. Detta skyddar dig och din familj från potentiella hälsorisker .

Korrekt installerade armaturer och rör kan bidra till att energieffektivisera och minska vattenförbrukningen och att distributionen av varmvatten fungerar utan onödiga värmeförluster. Materiaval och installationssätt spelar också roll för livslängd och framtida utbyten.

En fackmannamässig vvs-installation följer aktuella lagar, bestämmelser och föreskrifter. Detta säkerställer din hems värde och att det går att försäkra. Ett väldesignat vvs-system inkluderar vattenbesparande åtgärder och teknologier, vilket bidrar till att minska ditt klimatavtryck och sänker dina kostnader.

Vanliga installationsmisstag

När det gäller vvs-installationer kan även en liten felaktighet leda till stora problem. Att undvika dessa vanliga misstag kan spara tid, pengar och huvudvärk.

Fel rördimensionering:För klena rör ger inte önskad vattenflöde eller tryck. Flödeshastigheten blir större och eroderar rören. Å andra sidan kan överdimensionerade rör, den högre kostnaden oaktat, leda till, främst på varmvattensidan, att man får en bakteriepåväxt i rören pga, för låga flödeshastigheter.

Otillräcklig luftning:Dålig avluftning kan orsaka obehaglig lukt och att vattenlåsen tömms. Se till att luftningen slutar över tak och är rätt dimensionerad.

Fel fall:Avloppsledningar ska installeras med rätt fall för att inte orsaka stopp. Det är viktigt att flödeshastigheten blir den dimensionerade för att inte rören ska slamma igen. Klena avloppsrör kräver ett större fall än grövre.

Strunta i regelverk:Att hoppa över eventuella bygglov och certifieringar kan bli kostsamt på många sätt och leda till rättsliga problem. Undermåliga installationer kan utgöra risker och sänka värdet på din bostad som kanske inte går att försäkra fullt ut..

Fel material:Fel typ av rör eller kopplingar kan leda till läckor, korrosion och kostsamma reparationer. Välj alltid material som är lämpliga för det avsedda användningsområdet.

Överdriven åtdragning av kopplingar:Att dra kopplingar för hårt kan orsaka skador och leda till läckor eller rörbrott. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommenderade momentspecifikationer..

Höga vattentryck:Se till att dimensionera anläggningen med hänsyn till trycket i serviceledningen. Höga tryck kan orsaka läckor och skada armaturer.

Bristande isoleringBristande eller undermålig isolering ger kondensutfall, värmeförluster och kan resultera i frysta och spruckna rör under vintern. Korrekt isolering hjälper till att förhindra kostsamma vattenskador och sparar energi.

Provtryckning:Något som allför sällan görs vid nyproduktion. Det är ett billigt sätt att försäkra sig om att anläggningen är tät innan dolda delar byggs in permanent.


Tips för att undvika misstag

En korrekt utförd vvs-installation ska hålla i många år och fungera problemfritt. Här är några värdefulla tips för att hjälpa dig undvika dom vanligaste misstagen.

Planera noggrant:Innan du påbörjar ditt projekt, ta dig tid att planera det noggrant. En tydlig plan minskar risken misstag. Vid större projekt kan det vara en god idé att investera i vvs-ritningar.

Följ normer och regler:Dom finns där av en anledning och det är på ditt ansvar att dom följs. Krångla inte till ditt liv genom att spara på fel ställen, det kan komma surt efter i dubbel bemärkelse.

Använd kvalitetsmaterial:Investera i högkvalitativt material och armaturer. Att välja de billigaste alternativen kan spara pengar på kort sikt, men det leder oftast till problem på längre sikt. Kvalitetsmaterial är mer hållbara och mindre benägna att läcka eller korrodera.

Använd rätt verktyg:Att ha rätt verktyg för jobbet är avgörande. Fel verktyg kan leda till felaktiga avloppsanslutningar, skadade rör och rördelar. Investera i riktiga grejer, det kostar en del men det blir rätt från början.

Mät två gånger:Var noga! Det gamla talesättet "mät två gånger, kapa en gång" är särskilt sant inom rörmokeri. Dubbelkolla dina mått för att undvika slöseri med material och säkerställa rätt passform.

Följ tillverkarens instruktioner:Följ alltid tillverkarens installationsanvisningar för armaturer och material. Dessa riktlinjer är utformade för att säkerställa rätt installation och optimal funktion.

Infästningar:Se till att rör och kopplingar är understödda och säkert fastsatta. Lösa infästningar kan leda till läckor och strukturella skador med tiden.

Testa för läckor:Efter en avslutat en installation, utför noggranna läcktester innan du dubblar väggar eller bygger in rör. Tidig upptäckt av läckor möjliggör direkta insatser och förhindrar kostsamma skador.

Överdra INTE!Var försiktig så att du inte överdrar kopplingar, vilket kan skada dem och orsaka läckor. Följ de rekommenderade momentspecifikationerna som tillverkaren tillhandahåller.

Isolera rören:Isolera mot kondens och värmeförluster, särskilt viktigt i ouppvärmda utrymmen för att förhindra sönderfrysning.

Överväg professionell hjälp:För mer omfattande projekt, eller om du är det minsta osäker, ta hjälp av en yrkesman. De har kompetens och erfarenhet för ett säkert resultat.

Utvecklas:Håll dig ajour! Material och tekniker utvecklas över tiden. Så håll dig uppdaterad, kunskap är inte tungt att bära i motsats till ett dåligt utfört arbete, särskilt om någon kommer till skada eller stora värden går till spillo.


VVS-installationer kan vara komplicerade, men med rätt kunskaper och säkerhetstänk kommer du undvika några av de vanliga misstagen som den här artikeln belyser.