Tiny House, en liten men växande trend. Del 2

  • 15:e oktober 2022

Canterbury House (bild nedan) är ett kompakt stadsvilla med två sovrum, ett mediarum och en helt fristående gästsvit på en byggyta av endast 78 m². Inspirerad av de sk. "dog-trot" husen har den en öppen innergård som fungerar som stomme i vardagsrummet och förlänger de kompakta utrymmena på vardera sidan till en privat utomhusyta. Alla tre sovrummen och det huvudsakliga vardagsrummet har utsikt mot innergården, vilket ger rikligt med naturligt dagsljus samtidigt som integriteten upprätthålls..

Mikrobostäder till överkomliga priser


Canterbury House Austin. Foto: Leonid Furmansky.

En av de mer internationellt mest noterbara tendenser som har uppstått ur viljan att förändra våra boendevanor är uppkomsten av mikrobostäder, vilka syftar till att adressera det akuta behovet av lösningar som främjar prisvärt boende i städer. Mikrobostäder handlar inte bara om små bostadsutrymmen. Att leva smått enbart för att minska våra fysiska boendemiljöer är inte poängen. Mikroliv är en del av ett större system som gynnar ökad social interaktion, närhet till platser som arbete, skolor, shopping och underhållning samt en känsla av gemenskap och mångfald. Den genomsnittliga storleken på ett litet hem är cirka 28 m², ungefär storleken på en enbilsgarage

Låter det trångt? Här är ett exempel som visar något annat.

Carmel Place i New York som stod färdigt 2016 är en bra illustration på hur man kan inrymma den växande andelen små hushåll på en mindre byggnadsyta om man ruckar på detaljplaner och stela byggnormer och om man bygger smart. Carmel Place består av femtiofem loftliknande hyreslägenheter, med en yta som varierar från 26 till 36 m² netto, och kompletteras med generösa och delade faciliteter, vilket sätter en ny standard för mikroliv. Arkitekternas mål var att skapa ett nytt socialt ramverk för små hushåll som betonar gemenskap snarare än det enskilda boendet.


Carmel Place av nARCHITECTS.

Mot mer hållbara boendemodeller

En växande efterfrågan på mikro-lägenheter uppmuntrar arkitekter och byggutvecklare att göra mer med mindre och vända på missuppfattningen att små utrymmen saknar fördelar. Faktum är att de kan vara funktionella och mer prisvärda än sina större motsvarigheter. De inbjuder till kreativt tänkande vid nybyggnad, renoveringar och ombyggnad av befintliga större ytor till mindre och mer ytsmarta alternativ. Men detta förutsätter att detaljplaner och byggnadsnormer anpassas till ett mer modernt och klimatsmart sätt att tänka för att komma till rätta med bostadsbristen och inte minst, bygga billigare. Men det innebär också ett paradigmskifte där stora rumsvolymer ersätt av mer ytsmarta och praktiska lösningar i en miljö med närhet både till vardagens absoluta behov och social samvaro.

Men mikro-lägenheter är inte för alla. Det finns naturligtvis en begränsning när det gäller familjen storlek, mikro-lägenheter är utformade för i första hand ensamhushåll. Mikro-lägenheter kan också sakna vissa aspekter av miljömässig hållbarhet. Även om de upptar mindre utrymme ökar alla tekniska detaljer i rum, såsom kök, badrum och tvättutrymmen exponentiellt. Att dela resurser och bekvämligheter kan vara vägen att gå för att komma bort från detta individualistiska designtänkande.


Block Party av West of West.

En Livsstil med kvalitativa upplevelser och relationer

Efterfrågan på mindre lägenheter fortsätter att växa och öppnar vägen för andra bostadsmodeller som kollektivt och gemensamhetsboende. Att erbjuda olika bostadsalternativ för att rymma olika familjestorlekar är meningsfullt eftersom det gör det möjligt för invånarna att anpassa eller skräddarsy sin boendesituation efter behov.

Att leva smått framträder som en motrörelse mot konsumtionssamhället och tvångsmässig tillväxt. Det visar på kreativa lösningar för ett samhällsproblem och sätter människors grundläggande behov i förgrunden, inte som en begränsning. Att leva smått är inte reserverat för miljöaktivister eller de som behöver minimera sina levnadskostnader - det är ett ställningstagande i stort, att göra små klimatavtryck och leva hållbart. Den mindre bostaden kan visserligen göra livet mer hanterbart i vissa avseenden, men den är också kopplad till ett livsval och en önskan om ett enklare liv, fyllt med mer kvalitativa upplevelser och relationer.