Bygga altan, vad gäller?

  • 11:e November 2022

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen och det blev möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov. Men det går inte att bygga altaner hur som helst och bor man i ett hus eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt behövs fortfarande bygglov.

Altaner som ligger i anslutning till huset, inte sticker ut mer än 3,6 meter och inte är högre än 1,8 meter kräver inget bygglov och man behöver inte följa detaljplanens eller områdesbestämmelsernas regler om placering. Men ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver man godkännande från grannen. Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara.

Du kan bygga flera altaner i olika väderstreck intill huset så länge du följer reglerna om avstånd från huset och höjd över marken. De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.

För att få bygga en altan utan bygglov, ska altanen vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, en villa eller ett fritidshus. Du får också bygga en altan intill ett komplementbostadshus - ett attefallshus som är uppförd som en permanent bostad. De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader, till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader och inte heller till flerbostadshus eller kontorshus. Låga altaner med golv max 0,6 meter över intilliggande mark är som tidigare lovbefriade.

Men även om altanen inte behöver bygglov, måste altanen uppfylla de lagkrav som finns när det gäller hållfasthet och säkerhet. Är du det minsta osäker kontakta en byggnadsingenjör för konstruktionsritningar. Tänk också på att altanen utseendemässigt bör passa till huset, att den inte påverkar dina grannar negativt och att det krävs bygglov och kompletta bygglovsritningar för att glasa in altanen.


Viktiga mått