Vi hjälper dig med din brandskyddsbeskrivning snabbt, profesionellt och till ett mycket bra pris

 •     

  Låt oss ta hand om din brandskyddsbeskrivning och slipp huvudvärken med kommunen.

 •     

  Vi arbetar i hela Sverige oavsett kommun.

 •     

  Vi har varit med länge, sen 2008 så vi kan det här.

 •     

  Vi gör din brandskyddsbeskrivning till ett lågt och fast pris.

Vid all nybyggnad, vid större tillbyggnader och ändringar måste man som fastighetsägare ta fram en brandskyddsbeskrivning för att få startbesked. Vi gör din brandskyddsbeskrivning snabbt, professonellt och till ett verkligt konkurrenskraftigt pris.

En brandskyddsbeskrivning är inget begrepp i BBR eller PBL men utgör det dokument som beskriver den blivande byggnadsverkets brandskydd och utgör grund för vidare projektering. Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader undantaget komplementbyggnader under 15 m2, alltså Friggebodar. Utan brandskyddsdokumentet utfärdar kommunen inget slutbevis så en brandskyddsbeskrivning är ett viktigt dokument.

En brandskyddsbeskrivning sväller ofta ut över alla bredder till en mindre avhandling. Men vi vet vilka punkter en brandskyddsbeskrivning måste innehålla för just ditt objekt. Det blir både kostnadseffektivt och bäst så.

All sakkunskap du behöver på ett och samma ställe

När du behöver hjälp med bygglovsritningar, konstruktionsritningar, vvs-ritningar, brandskyddsbeskrivning, energibalansberäkning eller en väggutredning. Allt till verkligt vettiga priser och utfört av dedikerade människor med gedigna kunskaper.

Ge mig en kostnadsfri offert

  073-534 10 15
brandskyddsbeskrivning exempel

Vad omfattar en brandskyddsbeskrivning?

En brandskyddsbeskrivning kan vara ett ganska omfattande dokument men för ett normalt enfamiljshus brukar det räcka med ett mindre antal sidor.

Här nedan listar vi några exempel på punkter i en brandskyddsbeskrivning:

 • En översiktlig beskrivning och relevanta ritningar.
 • Hur skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska utformas.
 • Hur utrymningsvägar relativt personbelastning ska organiseras.
 • Primära bärverks funktion vid brand dokumenterat med k-ritningar.
 • Hur ventilationssystemet med brandgaspjäll, rökdeckare och isolering ska utformas.
 • Släckanordningar, såväl fasta som mobila samt brandvarnare.
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan rörande brandskyddet.
 • Drift- och underhållsinstruktioner för brandskyddande installationer.
 • Anstalter för räddningstjänstens insatser relativt insatstider.

I en brandskyddsbeskrivning framgår också ofta hur brandskyddet ska organiseras på den aktuella byggarbetsplatsen

Vad kostar en brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning varken behöver eller ska vara dyr, den ska vara prisvärd och våra priser är mer än konkurenskraftiga. En brandskyddsbeskrivning för en vanlig villa brukar hamna i intervallet 4000-5000:- och normalt levererar vi inom en vecka. Men en offert kostar inget och du kommer bli positivt överraskad.

Hur går det då till?

För en offert på din brandskyddsbeskrivning skickar du över det underlag du har, helst via mejl. Ett underlag består oftast av bygglovsritningar, en teknisk beskrivning eller konstruktionsritningar. Vi behöver också veta vad för typ av ventilation och uppvärmningssystem samt eldstäder byggnaden ska utrustas med. Vi kompletterar med eventuella frågor och återkommer sedan med en offert på din brandskyddsbeskrivning som givetvis är kostnadsfri. Eller så slår du helt enkelt en signal så börjar vi där.

Senaste blogginläggen
altan

Bygga altan, vad gäller?

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen och det blev möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov och krångel med bygglovsritningar...

Läs mer om att bygga altan
Attefallshus

Attefallshus del 1

Attefallshus (attefallare) är i Sverige en ganska ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 30 m² byggnadsarea...

Läs mer Attefallshus
Attefallshus

Attefallshus del 2

Attefallare som komlementbyggnad eller komplementbostad och lite till...

Läs ännu mer Attefallshus
Rivning av vägg

Bygglov eller bygganmälan

Det är viktigt att ha koll på när man behöver göra en bygganmälan eller söka ett bygglov. Bygglovsritningar behöver du oavsett...

Läs mer om bygglov vs bygganmälan