Vi hjälper dig med dina bygglovsritningar. Från idé till startbesked och till ett lågt fast pris är vi med dig hela vägen.

 •     

  Låt oss ta hand om dina bygglovsritningar och slipp huvudvärken med kommunen.

 •     

  Vi arbetar i hela Sverige oavsett kommun.

 •     

  Vi har varit med länge, sen 2008 så vi kan det här.

 •     

  Du får dina bygglovsritningar till ett lågt och fast pris.

Vi arbetar sedan länge med uppdrag som byggkonsulter i hela Sverige och gör bygglovsritningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Bygglovsritningar både för om, till och nybyggnad av villor, radhus, flerbostadshus, Attefallshus och garage.

I dom flesta fall krävs bygglov och därmed bygglovsritningar för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa förändringar, till exempel att inreda ett garage eller lokal till bostad, att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. För småhus finns det vissa undantag från kraven på bygglov - friggebodar, uteplatser och Attefallshus är exempel på detta. Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan lov och krav på bygglovsritningar. Inom detaljplanerat område prövas bygglovsansökan mot dom så kallade utformningskraven: Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål, ha god form, färg och materialverkan samt vara tillgänglig för människor med funktionsvariationer. Dom tekniska egenskapskraven prövas senare i processen när bygglovet är beviljat.

Men det är inget du behöver fundera över. Vi gör dina bygglovsritningar utifrån dina idéer med hänsyn till gällande detaljplan och rådande lagstiftning

Några exempel på bygglovsritningar vi levererat

Fler bygglovsritningar hittar du under referenser eller på Bygglov-Online som är ett av oss registrerat varumärke.

Bygglovsritning skärgårdshus

Bygglovsritning, nybyggnad av skärgårdshus

Nybyggnad av bohusländskt skärgårdshus i mellansverige

Bygglovsritning modernt enplanshus

Bygglovsritning modernt enplanshus

Nybyggnad av modernt enplanshus med inbyggt garage, Trästomme med putasade fasade.

Bygglovsritning tillbyggnad av villa

Bygglovsritning tillbyggnad

Mindre tillbyggnad av 30-tals hus.All sakkunskap du behöver på ett och samma ställe

När du behöver hjälp med bygglovsritningar, konstruktionsritningar, vvs-ritningar, brandskyddsbeskrivning, energibalansberäkning eller en väggutredning. Allt till verkligt vettiga priser och utfört av dedikerade människor med gedigna kunskaper.

Ge mig en kostnadsfri offert

  073-534 10 15
Exempel på bygglovsritningar

Vad omfattar bygglovsritningar?

I de flesta fall består bygglovsritningar av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. Bygglovsritningar visar byggnadens gestaltning, tänkta åtgärder och placering på tomten. Vid nybyggnad kan det krävas ytterligare ritningar som markplanering tex. För att få bygglov krävs fackmannamässigt framställda bygglovsritningar.

Vad kostar bygglovsritningar

Bygglovsritningar ska inte vara dyrt, det ska vara prisvärt och våra priser är mer än konkurenskraftiga. Har du väldigt specifika krav på detaljutforming eller färgsättning kan det vara en god ide att bolla dom tankarna med vår arkitekt mot timarvode innan vi påbörjar arbetet med dina bygglovsritningar. Men en offert kostar inget och du kommer bli positivt överraskad.

Hur går det då till?

För en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har, helst via mejl. Ett underlag består oftast av enklare skisser, en kortfattad beskrivning, kanske några bilder ur en huskatalog, en nybyggnadskarta om du bygger nytt och vid till/ombyggnad befintliga ritningar och gärna ett par foton. Vi kompletterar med eventuella frågor och återkommer sedan med en offert på dina bygglovsritningar som givetvis är kostnadsfri. Eller så slår du helt enkelt en signal så börjar vi där. På Bygglov-Online finns det fler bygglovsritningar att kika på.

Senaste blogginläggen
altan

Bygga altan, vad gäller?

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen och det blev möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov och krångel med bygglovsritningar...

Läs mer om att bygga altan
Attefallshus

Attefallshus del 1

Attefallshus (attefallare) är i Sverige en ganska ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 30 m² byggnadsarea...

Läs mer om Attefallshus
Attefallshus

Attefallshus del 2

Attefallare som komlementbyggnad eller komplementbostad och lite till...

Läs ännu mer om Attefallshus
Rivning av vägg

Bygglov eller bygganmälan

Det är viktigt att ha koll på när man behöver göra en bygganmälan eller söka ett bygglov. Bygglovsritningar behöver du oavsett...

Läs mer om bygglov vs bygganmälan