Vi hjälper dig med din energibalansberäkning snabbt, profesionellt och med senaste programvaran.

 •     

  Låt oss ta hand om din energibalansberäkning och slipp huvudvärken med kommunen.

 •     

  Vi arbetar i hela Sverige oavsett kommun.

 •     

  Vi har varit med länge, sen 2008 så vi kan det här.

 •     

  Du får din energibalansberäkning till ett lågt och fast pris.

Vid nybyggnad, och vid tillbyggnader större än 50 m² måste man som fastighetsägare låta göra en energibalansberäkning för att få startbesked. Vi gör din energibalansberäkning oavsett typ av byggnad till ett lågt fast pris och med den senaste programvaran.

En energibalansberäkning är en teoretisk uppskattning av hur mycket energi ditt hus kommer att förbruka under ett normalår baserat på en mängd indata. I BBR (Boverkets byggregler) finns det krav på högsta godtagbara anslutningseffekt, u-värden på ingående byggnadsdelar och på det så kallade primärenergitalet juserat för var i landet byggnaden uppförs. Dessa värden framgår också av en energibalansberäkning. Din energibalansberäkning visar alltså om huset du ska bygga uppfyller samhällets krav på energieffektivitet innan det är uppfört. En energibalansberäkning krävs alltid vid nybyggnad för att kommunen ska utfärda ett startbesked.

Men det är inget du behöver fundera över. Vi gör din energibalansberäkning snabbt, professionellt och till rätt pris.

All sakkunskap du behöver på ett och samma ställe

När du behöver hjälp med bygglovsritningar, konstruktionsritningar, vvs-ritningar, brandskyddsbeskrivning, energibalansberäkning eller en väggutredning. Allt till verkligt vettiga priser och utfört av dedikerade människor med gedigna kunskaper.

Ge mig en kostnadsfri offert

  073-534 10 15
Exempel energibalansberäkning

Vad omfattat en energibalansberäkning

En energibalansberäkning är ganska omfattande och detaljerad men kortfattad beräknar man vilka resurser som måste tillföras, alltså köpas utifrån, för att täcka en byggnads energibehov för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Här tar man också hänsyn till byggnadens orientering relativt väderstreck, solinstrålning genom fönster, antal boende och uppehållstid, värmeåtervinning från ventilationen, uppvärmningssystemets verkningsgrad och spillvärme från personer, belysning, hushållsapparater och byggnadens va-system bla.

Kommen så långt i din energibalansberäkning så görs en så kallad normalisering, dvs. man utgår från ett klimatmässigt normalår på orten och ett statistiskt "normalt" brukande. Detta görs för att på bästa sätt beskriva byggnadens energianvändning oavsett vem eller vilka som använder byggnaden.

Primärenergital

Nu kan man i vår energibalansberäkning fastställa byggnadens primärenergital. Man multiplicerar energianvändningen med en viktningsfaktor och dividerar men en geografisk justeringsfaktor. Och eftersom primärenergitalet anges per kvadratmeter kan energiprestandan jämföras mellan olika stora byggnader oberoende av var dom uppförts. Kraven är olika beroende på om det är ett småhus, en lokal eller ett flerbostadshus men oavsett måste byggnaden vara godkänd för att kommunen ska utfärda ett startbesked

Vad kostar en energibalansberäkning

En energibalansberäkning ska inte vara dyr, den ska vara prisvärd och våra priser är mer än konkurenskraftiga. En energibalansberäkning för en vanlig villa brukar hamna i intervallet 2500-3500:- och normalt levererar vi inom en vecka. Men en offert kostar inget och du kommer bli positivt överraskad.

Hur går det då till?

För en offert på din energibalansberäkning skickar du över det underlag du har, helst via mejl. Ett underlag består oftast av bygglovsritningar, en teknisk beskrivning eller konstruktionsritningar. Vi behöver ocksåveta vad för typ av ventilation och uppvärmningssystem byggnaden ska utrustas med. Vi kompletterar med eventuella frågor och återkommer sedan med en offert på din energibalansberäkning som givetvis är kostnadsfri. Eller så slår du helt enkelt en signal så börjar vi där. På Bygglov-Online kan du läsa mer om energibalansberäkning.

Senaste blogginläggen
Altan

Bygga altan, vad gäller?

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen och det blev möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov och krångel med bygglovsritningar och konstruktionsritningar...

Läs mer om att bygga altan
Attefallshus

Attefallshus del 1

Attefallshus (attefallare) är i Sverige en ganska ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 30 m² byggnadsarea...

Läs mer om Attefallshus
Attefallshus

Attefallshus del 2

Attefallare som komlementbyggnad eller komplementbostad och lite till...

Läs ännu mer om Attefallshus
Riva vägg exempel

Bygglov eller bygganmälan

Det är viktigt att ha koll på när man behöver göra en bygganmälan eller söka ett bygglov. Bygglovsritningar behöver du oavsett och kanske konstruktionsritningar...

Läs mer om bygglov vs bygganmälan